عضویت در باشگاه مشتریان
برای عضویت در باشگاه هوادران و دریافت اطلاعات خاص و عمومی و نیز استفاده از تخفیفهای جشنواره ای و اطلاع از شرایط و زمان آن می توانید فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید. لذا ضروری است در تکمیل اطلاعات و راه ها و شماره های ارتباطی خود دقت کامل را لحاظ نمایید.قابل توجه است که اعضا باشگاه هواداران می توانند جهت خرید و رزرو درخواستهای خود از این سایت اقدام نمایند.
نام *
نام خانوادگی *
تاریخ تولد
تلفن ثابت *
موبایل *
ایمیل *
جنسیت
آدرس *
کد پستی *
نام شرکت
مدیر عامل
دریافت اطلاعات